- Обладнання для котельних установок — котельний завод «Енергетик»
Зворотний зв'язок
Зворотний зв'язок
Опитувальний листОпитувальний листДопоміжне обладнання для котельних установок


 • ->
 • ->

Надійна робота котельного агрегату, яким би досконалим він не був, неможлива без арсеналу допоміжного обладнання котельної. Цей вид продукції виконує функцію оптимізації технологічних процесів у роботі котлів та котлових установок.

Види допоміжного обладнання котельної установки

Водопідготовчі установки (ВПУ) використовуються для обробки води, що забирається із каналів водопостачання, відкритих водойомів та артезіанських свердловин перед подачею в котел. Ціль обробки полягає в пом’якшенні та освітленні води, що запобігає розвитку корозії металевих поверхонь та утворення накипу всередині котла та трубопроводів системи теплопостачання.

Для цього ВПУ комплектуються:
 • фільтрами ФІП-1 (передчасне пом’якшення, хімічне знесолення води);
 • фільтрами ФІП-2 (глибоке пом’якшення, повне видалення солей жорсткості);
 • атмосферними деаераторами ДА (видалення вільної вуглекислоти та кисню з вод живлення);
 • механічними фільтрами ФОВ (видалення твердих домішок різної дисперсності).
Тягодуттьовий пристрій забезпечує подачу необхідної кількості повітря до топкового приладу, рух продуктів горіння газоходами та їх видалення за межі котельного агрегату.

Тягодуттьовий пристрій включає:
 • відцентрові дуттьові вентилятори ВД (подача повітря в топки парових та водогрійних котлів);
 • димотяги (видалення димових газів з топки).
Це обладнання розраховане на тривалу роботу на відкритому повітрі за температури не нижче -30°С.

Обладнання, що сприяє підвищенню економічності котельної

Котельне обладнання нашої компанії спроектовано з урахуванням економічно виправданої енергоефективності. З метою мінімізації витрат пального в котельних установках використовуються утилізатори, економайзери, повітропідігрівники.

Утилізатор димових газів, призначений для повернення тепла до теплової схеми котельної, є важливим інструментом підвищення ККД котельного агрегату. В результаті його використання теплота, що виділяється продуктами горіння, використовується для підігріву води системи опалення, водопостачання та потреб самої котельної. Використання утилізатора призводить до загального зниження витрат пального на 10%.

Другим фактором підвищення ККД котельної установки є використання економайзера. Завдяки цьому теплообміннику живільна вода перед подачею до котла підігрівається димовими газами, що виходять з котла.

Конструкція повітропідігрівників також основана на використанні тепла вихідних газів для підігріву повітря, що подається до топки, до температури +150...+250°С. Це сприяє суттєвому зростанню коефіцієнта тепловіддачі за рахунок зменшення часу підігріву та розпалення пального.

Ефективна робота котельного агрегату залежить також від чистоти пального, що використовується. Очищення мазуту здійснюється за допомогою фільтрів (ФМ), що забезпечують фільтрацію високов’язких топкових мазутів від супутніх механічних домішок та твердих залишок нафтових фракцій.

Не менш важливим фактором ефективності є температура мазуту, що подається на пальники. Враховується той факт, що мазут застигає за температури +4... +10°С, а для ефективного процесу згорання його необхідно подавати до форсунок пальників розігрітим до +40°С. Спеціально розроблені нашою компанією підігрівачі мазуту вирішують проблему розрідження застиглої маси, що скорочує енерговитрати на її переробку.

Для використання в якості пального тріски деревини та пелет котельні агрегати обладнуються твердопаливними передтопками номінальною тепловою потужністю 700 та 1400 кВт.

Використання в котлоагрегатах блочних газових та газо-мазутних пальників власного виробництва сприяє підвищенню надійності та ефективності роботи.
Їх переваги полягають у:
 • високому коефіцієнті регулювання;
 • стійкому горінні при зміні коефіцієнту дефіциту повітря;
 • простоті конструкції та повній автоматизації.
Насоси живлення відповідають за безперервну подачу води в котел. Оскільки сучасні котли мають відносно невеликий запас води, навіть тимчасова її відсутність може привести до необоротних наслідків через повне випаровування, перегріву та руйнування поверхонь котла, що нагріваються. Тому насоси є однією з найбільш важливих частин допоміжного котельного обладнання. В комплектації котлів нашого заводу використовується новітнє насосне обладнання концерну ITT: LOVARA и VOGEL.

Ще одним видом допоміжного обладнання є промислові ємності. Завод здійснює їх індивідуальне проектування і виготовлення об’ємом 2–100 м³ и тиском 1–40 атм. Цей вид продукції має сталий попит широкого діапазону промислових підприємств.

Збереження чистоти навколишноьго середовища

Проблема збереження чистоти навколишнього середовища в сфері теплоенергетики з кожним роком стає все актуальнішою. В процесі проектування котельної установки спеціалістами компанії приділяється пильна увага оснащенню обладнанням, що забезпечує екологічну безпеку системи. З цією метою використовуються батарейні циклони, очищаючі димові гази, що утворюються при горінні твердого пального.

Усі види представленого устаткування виготовлені у відповідності з вимогами міжнародних стандартів, мають найвищу якість та гарантовану надійність в експлуатації.
Більш докладну інформацію про допоміжне обладнання котельних установок читайте на сторінках відповідних розділів.